Levensloopregeling voor ijskoe SjoerdjeDelen( Friesland ) 08-02-2012

Begin februari 2012 sloeg  in Tzum (Friesland) de koe Sjoerdje op de vlucht voor haar slachters. Sjoerdje zou donderdagavond 2 februari worden geslacht, maar wist op het laatste moment te ontsnappen. Ze werd uit de trailer geladen op het terrein van het slachthuis in Tzum en kneep er direct tussenuit. Haar vlucht eindigde echter in een nabijgelegen sloot, waar ze door het ijs zakte. Ze werd met een shovel op het droge getild en kreeg een weekje respijt om weer tot rust te komen, waarna ze alsnog geslacht zou worden.


Dankzij de inzameling van dierenactivisten is Sjoerdje toch gered. Ze is  uiteindelijk vrijgekocht  door de Partij voor de Dieren en op 8 februari om 12 uur overgebracht naar Koeienrusthuis de Leemweg in Zandhuizen.


 “Wij zien deze koe als symbool voor alle koeien die afgemest worden afgevoerd naar de slachthuizen. Zij heeft geprobeerd te ontkomen aan haar lot en dat verdient erkenning. Daarom hebben we met een groepje dierenbeschermers besloten haar vrij te kopen en een mooi leven te gunnen,” aldus Eva Bosman een van de initiatiefneemsters.  Sjoerdje is bij aankomst in het Koeienrusthuis verwelkomd door Esther Ouwehand, waarnemend fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand: “koeien zijn prachtige dieren die een beter lot verdienen dan letterlijk uitgemolken te worden om daarna geslacht te worden voor onze lekkere trek. Dat verdient meer aandacht, Sjoerdje heeft haar lotgenoten zeer geholpen met haar vluchtpoging.”


De koe is Sjoerdje genoemd naar de eerste vrouw die in 1940 de Elfstedentocht uitreed. De vernoeming houdt verband met het feit dat de koe over het ijs haar vrijheid tegemoet wilde gaan.


Sjoerdje  is anderhalf jaar oud en komt uit het Friese Pinjum. Ze mag in het Koeienrusthuis levenslang genieten van rust, ruimte en het gezelschap van soortgenoten.  Om te voorkomen dat ze bij het uitladen weer in paniek zou raken  kreeg ze een kalmeringsmiddel en bij aankomst stapte ze aan de hand zo uit de trailer de stal in. Daar staat ze nu in alle rust te herkauwen. Vleeskoeien halen zelden de leeftijd van twee jaar, maar Sjoerdje zal waarschijnlijk een nul achter die twee kunnen zetten. 


Partij voor de Dieren start een levensloopregeling voor Sjoerdje, waarin dierenbeschermers een bijdrage kunnen storten voor haar pensioen. De kosten van haar opvang bedragen € 150 per maand, de rest van haar gelukkige leven dat ze in de wei met soortgenoten zal doorbrengen.


Donaties voor de levensloopregeling voor Sjoerdje kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer 21.24.86.934 van de Triodos bank, t.n.v. Partij voor de Dieren in Amsterdam o.v.v. ‘levensloopregeling Sjoerdje’. 

Bron: Partij voor de dieren